Νέα

8 Νοεμβρίου 2017

Support & Intervention Exercises for students with Dyslexia

This workshop follows the introductory one on “Dyslexia and LD in ELT, Signs, Strategies, Solutions”. It aims at giving English Teachers adequate resources in order to […]
6 Νοεμβρίου 2017

Dyslexia and Learning Difficulties in ELT

It is an introduction workshop on Dyslexia and Learning Difficulties designed for foreign language professionals in Greece – teachers at public and foreign language schools, private […]
4 Νοεμβρίου 2017

Ο Άγγελος Πατσιάς σε ένα τρίωρο workshop έκπληξη!

Λίγα λόγια από τον Άγγελο Πατσιά: Το εργαστήριο αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μου από τα χρόνια που δίδασκα στο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά, αλλά και από […]
1 Νοεμβρίου 2017

Teaching Grammar without Teaching Grammar.

In this 3-hour hands-on workshop, we will explore ways of subtly integrating grammar tasks in all skills. Grammar is present everywhere and there is no language […]