Πρωτόκολλο Συνεργασίας Study in Greece και The Study Rooms

The Study Rooms and Playvation team up to bring Moomin Language School to Greece and Cyprus
28 Μαρτίου 2019
Show all

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Study in Greece και The Study Rooms

Η εκπαιδευτική δράση Study in Greece και ο εκπαιδευτικός Οργανισμός The Study Rooms με χαρά ανακοινώνουν την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος με κύριο στόχο την προβολή της Ελλάδας ως εκπαιδευτικού προορισμού, της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Ήδη, οι δύο φορείς σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφερθούν το προσεχές διάστημα σε φοιτητές, μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στην Ελλάδα.

Η Study in Greece είναι μη κερδοσκοπική δράση, η οποία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014, με όραμα και σκοπό την προώθηση των σπουδών στην Ελλάδα, την παροχή πληροφοριών φοίτησης και διαβίωσης, αλλά και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού και αποτελεί την επίσημη πηγή πληροφόρησης της Ελληνικής πολιτείας για τις σπουδές στην Ελλάδα. Τα παραπάνω Υπουργεία όπως και οι Ελληνικές Πρεσβείες και Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, φιλοξενούν σύνδεσμο της πύλης Study in Greece στις αρχικές σελίδες των δικτυακών τους τόπων, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Το The Study Rooms είναι ένας σύγχρονος χώρος εκπαίδευσης, έμπνευσης, δημιουργίας και συνεργατικότητας. Ιδρύθηκε το 2016 με στόχο να προσφέρει λύσεις στις ανάγκες και τους προβληματισμούς όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία – μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων. Το The Study Rooms δημιουργήθηκε με σκοπό ο άνθρωπος να μάθει να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την προσωπική του εξέλιξη και τη σταδιοδρομία του, ανακαλύπτοντας, καλλιεργώντας και αξιοποιώντας τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του.

Study in Greece
E : info@studyingreece.edu.gr
W : www.studyingreece.edu.gr

The Study Rooms
E : info@thestudyrooms.gr
W : www.thestudyrooms.gr